Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Betalningsvillkor

Kortbetalning
görs med VISA eller MasterCard. Vi använder oss av DIBS som är vår betalväxel. DIBS är certifierade och godkända av kortföretagen. När du betalar med ditt kort så når aldrig ditt kortnummer till oss utan den informationen (kortnr, giltighetstid och cvv2-kod) stannar på DIBS säkra server. Vi har inte tillgång till den infon och har heller inget behov av den. Känner du dig osäker? Kontakta oss, eller läs mer om DIBS på www.dibs.se 

Postförskott
Vill du betala via postförskott tillkommer en kostnad på 160:- som du betalar samtidigt som kostnaden för dina varor, när du hämtar paketet på utlämningsstället.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt kortbetalning. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, därutav har Nivado rätt att justera priset.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 60% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Det är endast möjligt att returnera vara med obruten förpackning.

Outlösta paket
Om du inte löser ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 350 kr för våra omkostnader.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Garanti
Nivado lämnar två års garanti på Sea Doo, Can-Am & Kawasaki enligt BRP’s & Kawasakis föreskrifter.

   Övriga produktgarantier enligt konsumentköplagen med undantag för slitagedelar, trimdelar och reavaror.

   Under garantitiden som räknas från ursprungligt inköpsdatum/ leveransdatum, gäller följande: Garantin gäller vid material eller tillverkningsfel, vi reparerar eller byter vi varan.

Garantin omfattar inte

-    Kostnader för montering/ demontering av felaktig vara.

-    Kostnader för reparation vid annan verkstad.

-    Resekostnader.

-    Eventuella följdskador orsakade av den felaktiga varan.

-    Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som te.x packningar m.m.

Utöver detta följer vi konsumentköplagen regler och tillämpningsområden. Nivado svarar inte för förlust och inkomstbortfall i näringsverksamhet.

 


Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Det är endast möjligt att returnera vara med obruten förpackning. Vid eventuell retur står kunden för returfrakt. Nivado ersätter heller inte den kostnad kunden betalade för att få varan skickad till sig. Eventuell ersättning gäller endast själva produkten.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan